KARTA DANYCH TECHNICZNYCH SEALECTION® 500 IZOLACJA

PÓŁSZTYWNA PIANKA POLIURETANOWA W SPRAY‘U

SEALECTION® 500 jest to dwuskładnikowy system półsztywnych pianek poliuretanowych, o otwartych komórkach, w spray‘u. Produkt ten jest systemem pianek ulegających całkowitemu spienieniu z wodą, o bardzo niskiej gęstości. SEALECTION® 500 spełnia wymogi dotyczące gazów odlotowych określone przez CGSB 51.23-92 dla nowopowstałych budynków mieszkalnych. SEALECTION® 500 uzyskał aprobatę kanadyjskiego programu EcoLogoM (dawniej Environmental Choice) i jest wpisany na listę jako Certyfikowany Produkt Ekologiczny. SEALECTION® 500 spełnia wymogi amerykańskich kodeksów budowlanych dla budynków mieszkalnych i handlowych dotyczące izolacji z pianek z tworzyw sztucznych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE
ASTM Opis Wartość
D 1622 Gęstość 0,45-0,5 lb/ft3
C 518 Odporność cieplna 2 dni przy temp. 76°F na cal 3,81 ft2.h°F/BTU
Odporność cieplna 90 dni przy temp. 76°F na cal 3,81 ft2.h°F/BTU
E 283-04 Wypływ powietrza (wymogi IRC dotyczące nieprzepuszczalności powietrza IAW 2006)
3,5“ przy 75Pa (wiatr 25 mph) 0,001 L/s*m2
5,5“ przy 75Pa (wiatr 25 mph) 0,001 L/s*m2
10“ przy 75Pa (wiatr 25 mph) 0,002 L/s*m2
Długotrwałe obciążenie wiatrem przez 60 min, przy 1000 Pa (wiatr 90mph) Brak uszkodzeń
Test obciążenia podmuchami wiatru przy 3000 Pa (160 mph) Brak uszkodzeń
D 1621 Wytrzymałość na ściskanie 0,7 psi
D 1623 Wytrzymałość na rozciąganie 5,6 lbs/in2
E 413-87 (1999) Klasa transmisji dźwięku (STC) 49-51 w zależności od projektu ściany
C 423 Współczynnik redukcji szumu (NRC) 75
E 96 Przenoszenie oparów wody (Klasa III zwalniacz oparów przy normalnie instalowanych grubościach)
3,5“ 6,5 Perms
5,5“ 4,2 Perms
7“ 3,3 Perms
10“ 2,3 Perms
CGSB 51.23-92 Testy gazów odlotowych (Emisje VOC) Zaliczone (brak oparów toksycznych)
E84 Charakterystyka spalania powierzchniowego (6“) Klasa I
• Wskaźnik rozprzestrzeniania się płomieni 21
• Rozwój dymu 216
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają pomóc klientom w określeniu, czy nasze produkty mogą być przez nich stosowane. Prosimy, aby klienci sprawdzili i przetestowali nasze produkty przed użyciem i upewnili się co do ich składu i przydatności. Żaden z zapisów w tym dokumencie nie stanowi gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji sprzedawalności lub przydatności, ani nie stanowi zabezpieczenia przed jakimkolwiek prawem lub patentem. Wszystkie prawa patentowe zastrzeżone. Pianka jest łatwopalna i musi być pokryta barierą termiczną posiadającą aprobatę. Jedynym środkiem naprawczym uzasadnionych roszczeń jest wymiana naszych materiałów.

 

WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÎW PŁYNNYCH
WŁAŚCIWOŚĆ IZOCYJANIAN A500 ŻYWICA B 500F
Kolor Brązowy Przezroczysty
Lepkość przy 77°F 180-220 cps 150-300 cps
Ciężar właściwy 1,22-1,25 1,09-1,11
Termin przydatności* 6 m-cy 6 m-cy
Stosunek mieszania (objętość) 100 100

* beczka nieotwierana, w celu uzyskania bliższych informacji należy zapoznać się z Kartą charakterystyki preparatu.

Wszystkie właściwości zostały zmierzone na próbkach rdzeniowych przetwarzanych wg parametrów określonych poniżej:

PARAMETRY PRZETWARZANIA
Typ maszyny Reaktor Graco E-30 z pistoletem topiącym o komorą mieszającą 02
Główny wymiennik ciepła (A&B) 130°F 54,5°C
Temperatura przewodu 130°F 54,5°C
Temperatura otoczenia 70°F 21°C
Grubość kanałów Pełna grubość zastosowania Pełna grubość zastosowania
Substrat Okładzina tynkowa
PROFIL REAKTYWNOŚCI
Konsystencja kremu, s Konsystencja żelu, s Czas przylepności, s Koniec spieniania, s
1-2 3-4 6-7 6-7
ZALECANE WARUNKI PRZETWARZANIA
Wartość
Główny wymiennik ciepła 130°F
Temperatura przewodu 130°F
Ciśnienie 1000 psi
Temperatura substratu i otoczenia > 23°F
Temperatura utwardzania > 23°F

INFORMACJE OGÓLNE: Zaleca się, by piankę pokryć odpowiednią barierą termiczną posiadającą aprobatę zgodnie z lokalnym i krajowym kodeksem budowlanym w przypadku stosowania jej w budynkach. Produkt ten nie powinien być stosowany, jeżeli temperatura substratu utrzymuje się stale na poziomie wykraczającym poza zakres od -60°F (-51°C) do 176°F (80°C).